Σχετικοί σύνδεσμοι

hmerida logo

Δικαιολογητικά επιχείρησης για ένταξη στο Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής

Σχετικά με την απαιτούμενη διαδικασία αυτή έχει ως εξής:
Οι κυλικειάρχες θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο ΔΟΥ έναρξης επιτηδεύματος
2. Υπεύθυνη Δήλωση με κατάσταση ετησίων μονάδων (σε αυτή τη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης καθώς και 0 ετήσιες μονάδες εργασίας σε σχέση εξαρτημένης εργασίας. Όταν αφορά κυλικειάρχη αυτοαπασχολούμενο θα έχουμε τον αριθμό 0, όταν απασχολεί προσωπικό θα έχουμε τον αριθμό 1 για ένα άτομο προσωπικό για παράδειγμα). Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι επικυρωμένη από το ΚΕΠ ή από το αστυνομικό τμήμα.
3. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται………. (αυτή θα συμπληρωθεί από τον κυλικειάρχη και θα επικυρωθεί από το ΚΕΠ ή από το αστυνομικό τμήμα)
5. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (αυτή θα συμπληρωθεί από τον κυλικειάρχη και θα επικυρωθεί από το ΚΕΠ ή από το αστυνομικό τμήμα)
6. Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ
7. Ταμειακά ενημερωμένοι σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στο Σωματείο.
8. Θα τηρηθεί αυστηρά προτεραιόητα για τους πρώτους 130
9. Ημερομηνία υποβολής μέχρι 31 Μαρτίου 2011

Συνοπτικά, ο κυλικειάρχης προσκομίζει 3 υπεύθυνες επικυρωμένες δηλώσεις, , 1 αντίγραφο ΔΟΥ έναρξης επιτηδεύματος, 2 ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, 1 άδεια λειτουργίας

Συνιστάται να υπάρχει στον κάθε φάκελο του κυλικειάρχη-επιχείρησης, ένα αντίγραφο με τα συνολικά δικαιολογητικά συμμετοχής (με τα κουτάκια στα δεξιά της σελίδας να τσεκάρεται ότι δικαιολογητικό υπάρχει)

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα Δικαιολογητικά πρόσκλησης

Comments are closed.