Σχετικοί σύνδεσμοι

hmerida logo

Ελεγχοι στα κυλικεία των σχολείων

Ελέγχους στα κυλικεία των σχολείων της χώρας ξεκινά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κλιμάκια του ΕΦΕΤ θα αξιολογήσουν τα ζητήματα που άπτονται της υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών. Εμφαση θα δοθεί στο κατά πόσον τα κυλικεία των σχολείων τηρούν την υγειονομική διάταξη σχετικά με τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη και κατά πόσον συμβάλλουν με τη λειτουργία τους στη διατροφική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ο ΕΦΕΤ υλοποιεί στοχευμένες έρευνες σε σχολεία σχετικά με τη συχνότητα κατανάλωσης ποτών και ροφημάτων από μαθητές.

Αξιολόγηση
Σκοπός τους είναι η αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης σακχάρων και ουσιών, όπως χρωστικές, συντηρητικά και άλλα πρόσθετα τροφίμων.

Εντολή για υγειονομικούς ελέγχους σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία έδωσε χθες με έγγραφό του και ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Αντώνης Δημόπουλος. Ο κ. Δημόπουλος ζητεί να ελεγχθεί η τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους.

Δίνει έμφαση στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης των απορριμμάτων.

Comments are closed.