Σχετικοί σύνδεσμοι

hmerida logo

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Σωματείου θα ήθελε να ενημερώσει παλιούς και νέους συναδέλφους για ένα εξόχως σημαντικό ζήτημα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο σε πλειστηριασμούς σχολικών κυλικείων να μισθώνονται κυλικεία με υψηλές κατά κεφαλήν προσφορές. Ένα γεγονός το οποίο έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα. Πρώτα από όλα συνάδελφοι χάνουν τις δουλειές τους από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πώς να ανταπεξέλθουν στο επάγγελμά μας, προτείνοντας υπερβολικές τιμές ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις σχολικές επιτροπές (βέβαια για το φαινόμενο αυτό ευθύνονται και οι σχολικές επιτροπές προσβλέποντας μόνο στο κέρδος, χωρίς να εξετάζουν εάν ο μισθωτής είναι δυνατόν να αποπληρώσει το ενοίκιο, παρότι η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα η σχολική επιτροπή να μη κατοχυρώσει ένα διαγωνισμό ως άγονο ή ασύμφορο).

Είναι αντιληπτό πλέον από όλους τους συναδέλφους πως με τη δεδομένη οικονομική κρίση είναι αδύνατον να ανταπεξέλθει οποιοσδήποτε με τόσο υψηλά μισθώματα.

Εφιστούμε την προσοχή λοιπόν σε όλους τους συναδέλφους διότι τα αποτελέσματα του φαινομένου αυτού είναι πολλαπλά και μη αντιμετωπίσιμα σε μια τόσο δύσκολη για τη Χώρα μας περίοδο.

Comments are closed.