Σχετικοί σύνδεσμοι

hmerida logo

Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής

Όσοι Κυλικειάρχες έχουν κάνει έναρξη μετά τις  01/01/2008 δεν μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά για την ένταξη στο Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

Στα δικαιολογητικά χρειάζεται και η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Β.Ε.

Comments are closed.