Σχετικοί σύνδεσμοι

hmerida logo

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας πως σύμφωνα με την νέα αγορανομική διάταξη 4/2012 και το άρθρο  30 του ΝΔ 136/46, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας ( σε κόλλα Α4 και οριζόντιο προσανατολισμό) σε εμφανές σημείο του καταστήματος και πλησίον του Ταμείου με το περιεχόμενο:

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)», 

αποδιδόμενο και στην αγγλική γλώσσα ως:

«CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT – INVOICE)».

Παρακαλούμε όπως εφαρμόσετε τη διάταξη για την αποφυγή επιβολής διοικητικού προστίμου 1.000€.

 

Comments are closed.